Jogi információk

Azzal, hogy belépsz a www.kmmagazin.hu oldalra, elfogadod az alábbi feltételeket.

- A kmmagazin.hu (Továbbiakban "OIdal") található tartalom a kiadó és domain birtokos szellemi tulajdona.

- Az Oldal fenntart minden, az Oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az Oldal oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A felhasznált képek jogtiszta, hivatalos sajtófotók.

- A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az Oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az Oldal tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az Oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- Az kmmagazin oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak.

- A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

- A Km Magazin törekszik a pontos és hiteles információközlésre, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.